Specializované kurzy angličtiny online

Languagelab poskytuje flexibilní kurzy angličtiny online pomocí virtuální technologie pro kohokoli ve světě, kdykoli a kdekoli, kde je připojení k internetu, PC a sluchátka s mikrofonem. Všichni studenti vyplní na začátku písemný test a budou zařazeni dle své úrovně podle Společného Evropského referenčního rámce (CEFR).

Languagelab nabízí kurzy:

Výuka obecné angličtiny

Výuka obecné angličtiny

V tomto kurzu na Languagelab se zaměřujeme především na rozvíjení různých konverzačních témat a cvičí se především mluvení a poslech v celé řadě témat. Našim cílem je, aby student navštěvoval naše virtuální Anglické město a během hodin a událostí ve městě se rychle a efektivně naučil reagovat na různá témata bez ohledu na situaci, tak jak by to bylo, kdyby student bydlel v reálném anglicky mluvícím městě. Hodiny angličtiny jsou pro různé jazykové úrovně od úplných začátečníků až pro velmi pokročilé. Registrací získá student možnost vstupu do virtuálního města podle zvoleného programu a vidí ve svém webovém rozhranní kalendář s nabídkou hodin angličtiny.

 

Příprava na mezinárodní zkoušku IELTS

Příprava na zkoušky IELTS

Languagelab nabízí studentům team plně kvalifikovaných lektorů, rodilých mluvčích na přípravu na mezinárodní zkoušu IELTS, kterou skládají studenti, kteří chtějí studovat nebo pracovat v anglicky mluvících zemích. Tyto hodiny jsou zaměřeny na všechny části zkoušky mluvení, poslech, porozumění textu, psanou formu jazyka a gramatiku. Studenti chodí na virtuální hodiny k reálným lektorům a nebo studují sami, dle svých časových možností, v samo-zkoušecím modulu.

Angličtina pro ropný a plynárenský průmysl

Angličtina se zaměřením na průmysl

Tento speciální kurz je pro mírně pokročilé až velmi pokročilé studenty a osahuje 30 učebních bloků v průběhu 3 měsíců se zaměřením na jasnou a přesnou komunikaci při bezpečnosti práce, na speciální slovní zásobu, na modelové situace ve virtuálním prostředí individuálně navržených míst pro ropný a plynárenský průmysl. Tento speciální trénink poskytuje lektorka Anita Tozzi, která má více jak 10letou zkušenost v tomto odvětví. Mezi naše hlavní klienty patří BP, Sonatrach a TCO.

 

Kurzy obchodní angličtiny dle učebnice Market Leader Live

Obchodní angličtina

Kurzy obchodní angličtiny jsou založené na Pearsonově učebnici Market Leader Live, která je jedničkou na trhu. Studenti si zkoušejí případové studie, kde simulace ve virtuálním prostředí dokonale pomáhá k procvičování a získávání základních obchodních dovedností k rychlé a efektivní obchodní komunikaci jako například: prezentace, posuzovaní nabídek, jednání o ceně a dopravě, prezentace nového produktu investorům, brand management, marketing, řešení problémů, psaní emailů a jiné. Kurz se skládá z 12ti dvou hodinových bloků a 2 hodin jazykového ohodnocení.

 

Angličtina pro piloty a dispečery – Aviation English Live

Angličtina pro piloty

Nabídka angličtiny pro piloty a dispečery se vyvinula ve spolupráci firmy Languagelab a Emery-Roberts, společnosti, která se zabývá výukou a tréninkem v tomto odvětví dlouhou dobu a má všechna oprávnění od ICAO tuto výuku provádět. Výuka se skládá za 30 dvouhodinových bloků letecké angličtiny a připravuje a přezkušuje studenty na získání: Operational level 4 a výše, se zaměřením především na mluvení a poslech mezi piloty a dispečery. Výuka angličtiny probíhá na virtuálním letišti a je možné vyjít vstříc požadavkům pilotů a dispečerů a mít hodiny třeba v noci. Velkou výhodou je setkávání se pilotů a dispečerů z mnoha různých států, kteří si nejen vyměňují své zkušenosti, ale naposlouchávají si i různé akcenty v angličtině.