Učitelé angličtiny online

Rodilý mluvčí vyškolení na výuku angličtiny online

Naši učitelé jsou kvalifikovaní a zkušení profesionálové s vysokoškolským vzděláním.

Jsou rodilými mluvčími angličtiny z USA, Velké Británie a Austrálie.

Pro začínající studenty máme proškolené učitele angličtiny, kteří hovoří i českým jazykem.

Na každé hodině angičtiny bude učitel opravovat vaše chyby a dávat vám zpětnou vazbu.