Výuka angličtiny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Jak je možné, že může student začít jazykové kurzy kdykoli? Student si kupuje výuku ve formě kreditu, například si koupí 16 hodin výuky na měsíc. V Anglickém městě probíhá týdně více jak 100 hodin výuky různých jazykových úrovní. Stačí si tedy jen vybrat.

Virtuální jazyková škola je zaměřená na studenty často kladená témata jako je  anglická gramatika, testy z angličtiny, anglická konverzace, nepravidelná slovesa v angličtině, atd.

Na návštěvěPosezení v zahradní restauraci

Testy z angličtinyje možné absolvovat s učitelem, nebo samostatně pomocí testovacího programu. S firmou Language lab spolupracují různé jazykové školy, které uznávají, žeangličtina online je  velice prospěšný podpůrný prostředek k budoucí m zkouškám studentů a nebo jako příprava na vycestování do zahraničí. Testy z angličtiny jsou připravovány tak, aby si student mohlvyzkoušet nanečisto všechny druhy certifikovaných zkoušek z aglického jazyka  jako jsou například KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL.

Tento způsob výuky angličtiny on line umožňuje zábavnou formou velmi rychle ovládnout anglický jazyk a především komunikační dovednosti. Pro začínající studenty je zde zdarma připravena testovací hodina angličtiny online jako ukázka virtuálního prostředí a systému výuky. Až 24hodin denně v angličtině Základní kurz tedy má 16h měsíčně. Těchto 16 hodin však představuje vlastní výuku s lektorem, tedy pevně dané téma, nácvik, procvičování, opravy od lektora, atd. Mimo těchto 16hodin však může být uživatel připojen do virtuálního města EnglishCity prakticky nepřerušeně a navštěvovat kurzy, které jsou zdarma, nebo se zúčastnit setkání s ostatními studenty (je časté, že např. studentka s Iráku uspořádá setkání na téma „život ženy v muslimské zemi“), tzn. že v LanguageLab je velmi výrazný prvek multikulturní interakce. Nebo lze se jen tak toulat po městě, navštěvovat různá místa (hospody, kluby, pláž, atd.) a navazovat kontakty s ostatními studenty. Každý student navíc má nebo může získat od ostatních tzv. „dovednosti“ (např. umění tancovat rock´n ´roll) a to pak mocně využít v běžném životě ve městě.

Virtuální tanecHudebnice Na pleseAudience K dispozici jsou různá výuková zaměření a úrovně. Výuka a studenti jsou kategorizování podle Evropského úrovňového rámce.

Tématické kurzy angličtiny

  • Výuka obecné angličtiny
  • Příprava na mezinárodní zkoušku IELTS
  • Kurzy obchodní angličtiny dle učebnice Market Leader Live atd